HIFU-behandeling bij prostaatkanker (PCa) - Sonablate 500

Voor de mogelijk geneesbare stadia van prostaatkanker is er een veelvoud aan behandelingsmogelijkheden beschikbaar. In Duitsland wordt bij prostaatkanker vooral radicale prostatectomie (volledig operatief verwijderen van de prostaatklier) aanbevolen. Maar ondertussen is bekend, dat slechts erg weinig mannen, die een dergelijke ingreep hebben ondergaan, daar daadwerkelijk profijt van hebben. Patiënten van boven de 65 jaar, en dat zijn de patiënten, bij wie het vaakst een diagnose van prostaatcarcinoom wordt gesteld, halen steeds minder vaak voordeel uit radicale prostatectomie.Patiënten, bij wie prostaatcarcinoom met laag risico wordt vastgesteld, halen evenmin nauwelijks voordelen uit radicale verwijdering van de prostaatklier.

Het HIFU-principe met de Sonablate 500

De Kliniek voor Prostaat-Therapie heeft zich daarom gespecialiseerd in een nieuw, zo min mogelijk invasief, behandelingsconcept voor het prostaatcarcinoom. De HIFU-behandeling volgens het Sonablate 500-principe. HIFU betekent 'High-Intensity Focused Ultrasound' (zeer-intensieve, gerichte echografie). Het is een energierijke, gebundelde echografie. Daarmee is het mogelijk, anders dan met de echografie, die voor het weergeven van afbeeldingen wordt gebruikt, op uiterst nauwkeurige wijze hittegebieden in een vooraf bepaald en vastgesteld stuk weefsel te genereren. Hierdoor kan het desbetreffende stuk weefsel voor maximaal drie seconden tot 90 ° - 100 °C worden verhit, hetgeen leidt tot afsterven van tumorcellen.

Voor elke behandeling is er een uitvoerige voorlichting over mogelijke risico's.
Bij een HIFU-behandeling zendt de geluidskop zeer nauwkeurig gerichte, intensieve ultrasone geluiden uit.
De schematische tekening verduidelijkt de werkwijze van de hoogintensieve echografie.

De behandeling

De ultrasone sonde wordt via de endeldarm direct voor de prostaat geplaatst, zodat de energie direct op het doelorgaan kan worden toegepast. Oververhitten van de structuren eromheen (vooral de wand van de endeldarm) wordt met behulp van een speciaal koelsysteem vermeden. Op die manier kan de gehele prostaatklier worden behandeld, zodat alle tumorcellen afsterven. Een operatie is daarbij niet nodig. Bij deze behandeling wordt de sluitspier herkend en niet meebehandeld, zodat incontinentie onwaarschijnlijk is. Afhankelijk van de plek van het prostaatgezwel is het mogelijk om de potentiezenuwen te ontzien, zodat impotentie kan worden vermeden.

Bij kleine gezwellen, die door middel van een MRI-scan met hoge resolutie precies kan worden gelokaliseerd, komt ook een focale behandeling in aanmerking. Dat betekent, dat alleen het gebied van de prostaatklier wordt behandeld, waarin het prostaatcarcinoom is vastgesteld. Daarbij kunnen onder bepaalde omstandigheden alle functies van de prostaatklier behouden blijven (inclusief zaadlozing). Na de behandeling wordt er een katheter in de urethra ingebracht, omdat de prostaatklier tijdelijk zal opzwellen. Die katheter kan na een tot twee weken weer worden verwijderd. Maar de patiënten kunnen de kliniek een dag na de HIFU-behandeling verlaten.

Als er gelijk met het prostaatcarcinoom sprake is van een vergroting van de prostaatklier, dan kan het zinvol zijn het prostaatvolume vóór de HIFU-behandeling te verkleinen. Dat kan normaal gesproken op een zachtaardige manier met de Greenlight-laser worden gedaan. Net als bij alle gezwelziekten, is er ook bij het prostaatcarcinoom na de behandeling zorgvuldige observatie nodig. Dat is bedoeld om de voortgang van het genezen te volgen, maar ook voor het vroegtijdig herkennen van gevolgen van de behandeling, die doorgaans goed te verhelpen zijn. Meestal raden wij een controle-onderzoek aan na één maand, en daarna gedurende het eerste jaar na de behandeling elke drie tot zes maanden.

Heeft u nog vragen over HIFU?