De Greenlight Laser XPS (180 W)

De goedaardige vergroting van de mannelijke prostaatklier heet in de medische vaktaal "benigne prostaathyperplasie" (BHP). In onze kliniek behandelen wij BPH medicamenteus, evenals met verschillende andere procedures waarvan de nieuwe Greenlight-laser en vooral de nieuwe Greenlight-powerlaser de belangrijkste plaats inneemt.

Onze Kliniek voor Prostaattherapie neemt nationaal het voortouw bij behandelingsmethoden met de "groene laser" en kan intussen meer behandelingsgetallen tonen dan elke andere medische instelling in Duitsland.

Lichtscalpel aan het werk

Bij de Greenlight-laser wordt een golflengte van 532 mn (nanometer, miljardste meter) gebruikt. Dat heeft het voordeel dat het groene licht optimaal door rode bloedvaten en bloedrijk weefsel wordt geabsorbeerd. Deze lichtabsorptie leidt tot een plotselinge explosieve opname van energie en het bestraalde weefsel verdampt, zonder dat het bloedt. Artsen spreken hier van de "fotoselectieve vaporisatie van de prostaat".
Zo wordt de Greenlight-laser een zeer precieze 'lichtscalpel' in de hand van de chirurg. Meteen na de onbloedige verdamping van het weefsel is de urinestroom weer onbelemmerd, er ontstaat een krachtige urinestraal en de urineblaas kan weer ongehinderd geleegd worden. De behandeling is vrijwel zonder bloedverlies en de patiënt kan reeds na een dag of twee de kliniek weer verlaten.

De groene laserstraal in de hand van de chirurg is een precies instrument voor de behandeling van goedaardige prostaatvergrotingen.
Tijdens de behandeling dient de werking van de Greenlight-laser continu op de monitor te worden gecontroleerd.

Meer power met 180 watt

Aan de Heidelberger Kliniek voor Prostaattherapie werden sinds 2003 meer dan 1.800 patiënten met de groene laser behandeld. Sinds begin 2007 is de nieuwe Greenlight-Power-laser HPS (High Performance System) in de Kliniek voor Prostaattherapie in bedrijf, een toestel van de tweede generatie. Meer dan 500 patiënten genoten reeds een behandeling met de nieuwe techniek. De geoptimaliseerde laser heeft een kracht van 180 watt en kan nog meer weefsel in de prostaat verwijderen.

De patiënt profiteert daarvan op velerlei wijze:

 • Voor het eerst zijn nagenoeg alle prostaatgrootten behandelbaar, ook diegene die tot dusver wegens hun omvang slechts met standaardoperaties te verwijderen waren.
 • De behandelingstijd daalde met minstens 30 percent - een groot voordeel, vooral voor die patiënten bij wie de narcosetijd zo laag mogelijk dient te blijven.
 • De 180 watt-straal kan nog preciezer worden ingezet want hij coaguleert of vaporiseert - d.w.z. met het apparaat kan men naar keuze snijden en bloed stelpen of het weefsel laten verdampen.

Waarom is de Greenlight-laser een doorbraak in de BPH-behandeling?

Bij de meeste behandelingsmethodes dringt de straling diep in het weefsel en veroorzaakt zodoende zwellingen en oedeemvorming; de straling van de XPS-laser daarentegen dringt slechts zeer oppervlakkig in de prostaat. Hierdoor worden sterkere irritatieve symptomen vermeden en is een sneller herstel van de patiënt mogelijk.
Veel therapieën laten heel wat weefsel achter en veroorzaken slechts een geringe verkleining van de prostaat. Daardoor treden na korte tijd de symptomen opnieuw op. Het voordeel van de Greenlight-laser is de onmiddellijke onbloedige verdamping van het weefsel. Het openen van de urineafvloeiing zorgt voor een krachtige urinestraal en de urineblaas kan weer ongehinderd worden geleegd.

De belangrijkste voordelen van de Greenlight-laser:

 •  snelle verbetering van de symptomen
 • snel herstel
 • langdurig therapiesucces
 • nagenoeg zonder bloedverlies
 • katheter slechts voor korte duur of helemaal
 • geen incontinentie of impotentie
 • veilige en effectieve behandeling
 • nog snellere herstelling van de kwaliteit van leven met de 180 watt power laser
 • nog korter verblijf in de kliniek met de 180 watt power laser
 • nieuwe behandelingsmethoden voor prostaatgrootten die tot dusver slechts traditioneel operabel waren

Heeft u nog vragen?