BPH-behandeling met de Evolve-Laser van Biolitec

Bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, de zogenaamde benigne prostaat hyperplasie (BHP), zijn de verwachtingen van onze kliniek hooggespannen aan een nieuwe laserbehandeling, die vooral gericht is op patiënten van middelbare leeftijd voor wie het belangrijk is om ook na de prostaatbehandeling een volwaardige zaadlozing te hebben. Die vereist een uiterst precieze laserbehandeling van de prostaat zoals die mogelijk is met de Evolve-Laser van de Duitse onderneming Biolitec uit Jena.

Bij Evolve gaat het om een minimaal invasieve behandeling. Met de hulp van laserenergie wordt het obstructieve prostaatweefsel rond de plasbuis verwijderd. Gewoonlijk veroorzaakt dit weefsel de met BPH gepaard gaande symptomen.

De laser werkt met infrarood licht en hier met twee parallelle golflengtes van 1470 en 980 nanometer (nm). Dit heeft het voordeel dat een optimale absorptie in water en in hemoglobine bereikt wordt. Hierdoor wordt een hoge ablatie incidentie bij een gelijktijdige goede hemostase bereikt. Anders gezegd: het woekerende prostaatweefsel wordt snel en effectief verwijderd en de opgestuwde urine kan weer ongehinderd afvloeien.

Met de Laser kunnen structuren binnenin de prostaat worden ontzien, die de zaadlozing mogelijk maken. Op die manier is voor het eerst een behandeling mogelijk waarmee retrograde ejaculatie kan worden vermeden. Vooral mannen op middelbare leeftijd tussen 40 en 50 jaar, die misschien nog kinderen willen, kunnen met de Evolve-Laser opnieuw hoop koesteren als ze lijden aan een goedaardige prostaatvergroting. De goede hemostase is positief voor het genezingsproces, er ontstaat nagenoeg geen bloedverlies en het omliggend weefsel wordt ontzien. Onmiddellijk na de behandeling voelt de patiënt zich opgelucht en heeft niet meer de voortdurende en lastige aandrang tot urineren.

Wat is zo bijzonder aan de Evolve-Laser?

De onzichtbare infrarood laserstraal dringt door een bijzonder gevormde glasvezel lichtgeleider op de plaats "waar het geschiedt". Daar raakt de afgevlakte spits het weefsel aan en op die manier kan in vergelijking met de klassieke laserbehandelingen het weefsel nog preciezer worden weggenomen. De nieuwe behandelingsmethode is eveneens geschikt voor risicopatiënten, want er is geen sterke narcose meer nodig en de bloedverdunnende middelen, die deze patiënten vaak moeten nemen, kunnen kort na de behandeling weer worden ingenomen.

Welke voordelen heeft de Evolve-Laser voor de patiënt?

 • veilige en minimaal invasieve behandeling
 • korte behandelingsduur
 • onmiddellijke resultaten
 • minimale bijwerkingen of klachten na de behandeling
 • meestal geen invloed op sexualiteit en continentie
 • snelle reconvalescentie
 • bijkomende zekerheid door microchirurgische precisie
 • stationaire of ambulante behandeling mogelijk
 • na de operatie is er vaak geen katheter nodig of slechts voor een korte duur
 • zeer korte ziekenhuisopname (meestal volstaat een nacht als observatie)

Vragen omtrent de Evolve-Laserbehandeling

Hoe verloopt een Evolve-laserbehandeling?

 • Voor de behandeling van BPH stelt de arts aan de hand van onderzoekingen vast, welke therapie voor welke patiënt geschikt is.
 • Het kan zijn dat de arts orale medicijnen voorschrijft als kalmeermiddel of om infecties te vermijden.
 • De patiënt krijgt een locaal anestheticum (plaatselijke verdoving).
 • Zodra de verdoving begint te werken voert de uroloog een cytoscoop in de plasbuis.
 • De arts vaporiseert met de Evolve-Sonde systematisch het overtollige prostaatweefsel tot de obstructie volledig is verwijderd.
 • Na de behandeling kan het zijn dat de arts voor een korte tijd een katheter aanbrengt waardoor urine uit de urineblaas afvloeit in een zakje dat aan uw been is bevestigd.

Waarmee dient u na de behandeling te rekenen?

Het kan zijn dat na de behandeling een urineblaaskatheter wordt aangelegd. In de meeste gevallen wordt die 24 tot 48 uur later weer verwijderd. Bij de meeste patiënten treedt reeds na zeer korte tijd - gewoonlijk binnen 24 uur na de behandeling - een verlichting van de symptomen op en een duidelijke verbetering bij het plassen. Het zou kunnen dat u nog ca. 1 week geringe klachten heeft bij het plassen, wat bloed in de urine en ook nog een lichte aandrang. Na verloop van tijd wordt dit weer normaal aangezien uw urineblaas eerst na een korte tijd eraan gewoon is, dat de obstructie in de plasbuis werd verwijderd.

Moet u na de Evolve-laserbehandeling nog in het ziekenhuis blijven?

De meeste mannen worden al na korte tijd, meestal de volgende dag, naar huis ontslaan.
Zal de laserbehandeling uw sexualiteit beïnvloeden?
Theoretisch kan elke ingreep aan de prostaat tot seksuele dysfunctie leiden. Als u echter voor de ingreep sexueel actief was, is het zeer waarschijnlijk dat uw sexuele activiteit ook na de behandeling er niet onder lijdt. Hierbij dient gezegd dat van alle behandelingen waarbij prostaatweefsel wordt verwijderd, laservaporisatie de laagste incidentie van seksuele functiestoringen aantoont.

Hoelang duurt het tot de symptomen weg zijn?

Bij de meeste patiënten treedt reeds na zeer korte tijd, gewoonlijk binnen 24 uur na de behandeling, een verlichting van de symptomen op en een duidelijke verbetering bij het plassen. Bepaalde factoren zoals vroegere ziektes en de actuele gezondheidstoestand kunnen de behandeling en de reconvalescentie echter beïnvloeden..

Moet ik na de behandeling met de Evolve-laser nog geneesmiddelen tegen BPH innemen?

Uw arts beslist welke therapie voor u de best geschikte is. De meeste patiënten kunnen met de BPH-geneesmiddelen reeds enkele weken na de behandeling stoppen.

Wanneer kan ik weer beginnen met werken?

In de regel kunt u weinig belastende activiteiten zoals kantoorwerk en autorijden reeds enkele dagen na de behandeling hervatten. Lichamelijk inspannend werk en seksuele activiteiten kunnen normaal gezien na twee of drie weken worden hervat.