Ons kliniekteam

Ons team is heel goed op elkaar ingespeeld. Het begeleidt en zorgt competent en begrijpend voor patiënten en bezoekers tijdens hun verblijf in de prostaatkliniek. 

Dr. med. Thomas Dill

… heeft medicijnen aan de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz gestudeerd en is daar in 2001 gepromoveerd. Hij heeft zijn training als specialist ondergaan in Mainz, Kaiserslautern, Saarbrücken en Wiesbaden. Hij is in 2007 officieel als specialist voor urologie toegelaten. Sinds 2007 werkt hij in de Heidelbergse Kliniek voor Prostaat-Therapie, waarvan hij sinds 2009 medevennoot is. De zwaartepunten van zijn activiteiten bestrijken de niet-invasieve prostaatdiagnostiek, fotoselectieve verdamping van de prostaatklier, HIFU-behandeling van de prostaatklier en multimodale benadering tot behandeling van voortgeschreden prostaatcarcinoom.

Dr. med. Martin Löhr

... is geboren in 1971. Na zijn medicijnenstudie aan de Georg-August-Universiteit in Göttingen heeft dr. Martin Löhr een praktijkjaar op de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. In 2003 kreeg zijn proefschrift de waardering "zeer goed" op het onderwerp: "Radio-immunotherapie van colorectale kanker in het muismodel - experimentele vergelijkende studie over de toxiciteit en de doeltreffendheid van bètastralers versus Auger-elektronenuitstoters". Hij voltooide zijn training als specialist in het Stedelijk Ziekenhuis in Darmstadt met het specialistenexamen voor uroloog in de zomer van 2006. Na kliniekwerkzaamheden in de urologische klinieken van Darmstadt en Salzgitter en in het Markusziekenhuis in Frankfort aan de Main, kwam hij bij de Kliniek voor Prostaat-Therapie in Heidelberg. Sinds 2011 leidt hij deze instelling samen met dr. Thomas Dill, als mededirecteur. De uroloog voert tevens de aanduidingen 'Androloog', 'Gezwelbehandeling met behulp van medicamenten' en 'Röntgendiagnostiek van de urineweg'. De belangrijkste zwaartepunten van zijn activiteiten zijn onderzoek naar verscheidene ziekten van de prostaatklier, andrologische geneeskunde in zijn geheel, fotoselectieve verdamping van de prostaatklier en HIFU-behandeling van het prostaatcarcinoom.

Dr. med. Regine Martini

... is in 2002 van Frankfurt naar Heidelberg gegaan. Zij studeerde geneeskunde aan de J.W. Goethe-Universiteit in Frankfurt, waar zij in 1989 ook promoveerde. Daarna specialiseerde zij zich in Urologie in de Universiteitskliniek Giessen, de Stedelijke Kliniek Fulda en in het academisch ziekenhuis van de Universiteit Marburg. Vanaf 1997 had zij een eigen praktijk in Frankfurt en werkte al in 2003 in de Kliniek voor Prostaat-Therapie en in de privé Praktijk voor Urologie in Heidelberg. Daarna was er een onderbreking om zich aan verdere studie te wijden. Dr. Martini verkreeg de toegevoegde kwalificatie in de "Natuurgeneeswijze" en sinds het begin van 2014 verstrekt zij het artsenteam in de Kliniek voor Prostaat-Therapie.